Fonder

PPM – Vanliga frågor och svar

PPM – Vanliga frågor och svar

Allt fler börjar tänka på pensionen i en tidig ålder. För att få en så bra pension som möjligt, är en av de bästa sakerna man kan göra just att börja tidigt. Genom att börja tidigt, kan man sätta av en lägre månatlig summa och samtidigt få en god ekonomisk trygghet på ålderns höst.

Samtidigt finns det många saker man göra för att förbättra pensionen utöver det. Ett exempel är tjänstepension, medan ett annat är löneväxling. Ytterligare ett alternativ är att placera PPM-pengarna på egen hand, eller låta en förvaltare göra det.

Överlag är det dock många som inte känner till vad PPM är och vad det används till. I den här texten vill vi besvara vanliga frågor på ett så bra sätt som möjligt.

Varför är PPM viktigt?

Även om det till synes kan vara en ganska liten del av hela pensionen (två och en halv procent), så har du möjlighet att själva få dem att växa. Det här kan göra att PPM-pengarna i slutändan blir en betydligt större del än 2,5 procent av dina pensionspengar.

Visar förvaltarna goda resultat?

Många PPM-förvaltare uppvisar goda resultat. Ett exempel på en stor aktör är Advisor, som enligt statistik på deras hemsida visar plussiffror som ligger långt över det genomsnittliga PPM-kontot. Advisor är dock inte den enda aktören på marknaden, utan endast ett exempel.

Hur stor del av den allmänna pensionen är premiepensionen?

Årligen avsätts två och en halv procent av din lön (och andra inkomster du skattat på) till premiepensionen. De här kan sedan placeras i fonder efter eget val. Om inget val görs placeras de i AP7 Såfa.

En förvaltare frågar efter min PPM-kod. Varför?

Om du går genom en PPM-förvaltare för att få en ökad tillväxt, har de sannolikt frågat efter din PPM-kod. Det här behöver de för att se till att de fondbyten som beställts också har utförts.

Om din PPM-kod inte fungerar, finns det flera möjliga orsaker till detta. Till exempel kan det bero på att någon annan har försökt komma åt ditt konto genom en felaktig kod, eller så kan det vara du själv som angett en felaktig kod för många gånger.