träning

Meditation är bra för vår hälsa

Att meditera och kontemplera är viktigt och för många är det ett en självklarhet att meditera varje dag. Ordet meditation kommer från latinets ”meditare” vilket betyder att föra mot mitten, mot centrum. Detta är precis vad man gör när man mediterar då man fokuserar sina tankar inåt mot centrum. Det är något av en konst och det är ingenting som man kan förvänta sig att behärska från dag 1, men som med allting annat så ger övning även här färdighet. Här kan du läsa mer om träning och hälsa i vardagen.

Att koncentrera sina tankar i en fokuseringspunkt gör att man efterhand kan uppnå ett tillstånd av sinnesfrid, inre lugn och avslappning på ett sätt som är svårt att klara av på något annat sätt. Detta är således en metod som alla borde lära sig för att på så sätt uppnå et känsla av mer lugn och ro i själ och kropp.

Hitta tystnaden i sinnet

När man mediterar så lär man sig att tysta ner allting som stör vilket ger en känsla av harmoni både i din praktiska rent konkreta vardag och i ditt inre själsliga liv. Är man tillfreds och lugn så kan man lättare handskas med saker och ting, så man kan säga att genom att lära sig att meditera så blir man en bättre människa både för sig själv och för sina medmänniskor.

Den innersta kärnan av meditation kan beskrivas som avslappnad koncentration. Detta uppnås genom att man medvetet vänder sin koncentration och all sin uppmärksamhet inåt. När man uppnår stadiet av totalt lugn så ges man ofta en djupare insikt som kan beskrivas i andliga termer. Är man inte spirituellt lagd så kan man såklart istället uttrycka det med personlig insikt istället för andlig.

Med meditation så får man mer balans i tillvaron, man lära sig att hantera de flesta situationer på ett bättre sätt än tidigare och man lär sig att både observera och värdera händelser på ett mer objektivt sätt vilket ger mindre stress i tillvaron.